Kategorie
Content marketing Copywriting

Błędy w marketingu – 5 podstawowych błędów językowych

Błędy w marketingu to szeroki temat, natomiast warto zacząć od podstaw. Jak często czytałeś artykuł, który był niezrozumiały, a jego faktyczny przekaz gdzieś zaniknął w trakcie lektury? Język polski zapożycza popularne terminy z innych, ogólnoświatowych zasobów wyrazów. Przy tworzeniu komunikatu warto zadbać o poprawność językową i stylistyczną. Poniższy artykuł przedstawia najpopularniejsze błędy w marketingu, których należy bezwzględnie unikać.

Błędy w marketingu

Komunikacja internetowa od lat dynamicznie rozwijają swoje zasięgi i angażuje w to coraz większą liczbę osób. Duża część użytkowników w kreowaniu podstawowych komunikatów nie skupia się na poprawności językowej, a na szybkości przekazu. Stąd tworzenie i używanie różnych skrótów myślowych (np. ASAPas soon as possible, czyli tak szybko, jak to możliwe) oraz ignorowanie zasad interpunkcyjnych, a niejednokrotnie także ortograficznych.

Nie jest to jednak niezwykle rażącym błędem w komunikacji nieformalnej, natomiast w szeroko pojętych stosunkach biznesowych jest to niedopuszczalne.

Przy tworzeniu komunikatów marketingowych, a także utrzymywania stosunków z kontrahentami podstawą jest zadbanie o jasny oraz poprawny językowo przekaz.

Wizualna oprawa komunikatu bezpośrednio wpływa na wyobrażenie konkretnego obrazu osoby w oczach zainteresowanego oferowanymi usługami. Wyobraź sobie sytuację – wymieniasz e-maile podczas internetowej rozmowy biznesowej i widzisz, że Twój rozmówca nie zwraca uwagi na interpunkcję, ortografię oraz używa nieprofesjonalnych skrótów. Od razu nasuwa się myśl, że nie traktuje tej relacji poważnie i nie można być pewnym współpracy z taką osobą. Być może wnioski są zbyt drastyczne, ale nie da się ukryć, że poprawność językowa ma ogromne znaczenie w kontaktach B2B oraz B2C.

Błędy w marketingu – 5 podstawowych błędów językowych

Wszelkie potknięcia językowe są oznaką braku profesjonalizmu w kontaktach biznesowych. Zadbaj o to, by każdy element rozmowy był przemyślany i poprawny językowo. Zapoznaj się z poniższymi błędami, które wciąż są częstymi przypadkami w formalnej komunikacji.

Pleonazmy

Brzmi tajemniczo, lecz z pewnością każdy z nas się z nimi spotkał w codziennych rozmowach. Są to zwroty, które mają określenie „masła maślanego”, czyli takie, w których jedna część wypowiedzi zawiera taką samą znaczeniową treść występującą w drugiej części zdania. Powstają najczęściej w sytuacjach, gdy chcemy połączyć wyrażenia o podobnym znaczeniu lub gdy chcemy coś doprecyzować.

W języku biznesowym częste pleonazmy, których należy unikać to np. „okres czasu”. Przy ustalaniu terminów wystarczy użyć samego słowa czas lub gdy jesteśmy zwolennikami precyzyjnych form, czas realizacji projektu itp. „Okres czasu” jest powszechnym błędem, którego należy unikać. Taka sama sytuacja występuje w przypadku adresu. Często w CV używamy zwrotu „adres zamieszkania” – tu również długi człon tego zwrotu jest zbędny.

E-mail

Uproszczenie zapożyczonego słowa doprowadziło do stworzenia jego różnych form. Niejednokrotnie można spotkać się z pisaniem tego słowa jako mail, email, majl, mejl i tak dalej. Poprawna i oficjalna forma jest jedna i jest nią e-mail.

Klient

Są zwolennicy pisania słowa „klient” wielką literą, a także przeciwnicy – którzy ujmują się za twierdzeniem, że to słowo powinno być pisane małą literą. Trudno rozstrzygnąć, kto ma rację. W przypadku bezpośredniego zwrócenia się do klienta jako adresata wypowiedzi, można użyć wielkiej litery. Nie jest to jednak formalnym wymogiem. Przy tworzeniu komunikatów w 3 osobie liczby pojedynczej zawsze używamy małej litery, oczywiście o ile podmiot nie wystąpi na początku zdania.

Internet

Zapis „net” traci swoje logiczne znaczenie, ponieważ słowo jest skrótem od inter-network. Warto więc używać jego pełnej wersji, co więcej, należy je pisać wielką literą, szczególnie w kontaktach formalnych.

Błędy interpunkcyjne

Jest to bardzo rozległy temat, o którym można stworzyć odrębny artykuł. Pamiętaj jednak, by używać przecinków w przeznaczonych do tego miejscach. Gdy nie jesteś pewny, zawsze możesz szybko sprawdzić w wyszukiwarce ich poprawność. Internet stwarza wiele możliwości, dlatego korzystaj z jego zasobów, by tworzyć w pełni poprawne komunikaty.

Błędy w marketingu – podsumowanie

Błędy są nieodłącznym elementem działania – tylko ten, co nic nie robi, może być spokojny. Człowiek uczy się całe życie, dlatego na bieżąco udoskonalaj swoje umiejętności językowe. Ich opanowanie pozytywnie wpływa na odbiór Twojego wizerunku w kontaktach biznesowych.

Powyżej przedstawione błędy w marketingu są podstawą, którą należy opanować jak najwcześniej. Przykładów jest o wiele więcej, dlatego warto poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by budować pewną i profesjonalną markę osobistą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *